Aktive Seniordage den 7. juni i Idrætsbyen

Hvor Pensionister i Skolen naturligvis også er repræsenteret den 7. juni

Sæt kryds i kalenderen. Kom og se…

Programmet bliver offentliggjort og husstandsomdelt som et indstik i Det Grønne Område

🥂🥳🎈

Se e-udgaven for alle de aktive dage her  https://www.e-pages.dk/sn/3269 hvor vi er omtalt side 8.

Kan også afhentes på stadsbiblioteket.