Materiale fra Netværksmødet: Oplæg fra Børns Vilkår om ”Børn der udfordrer os” v/børnefaglig konsulent Sanne Lind

Oplæg fra Børns Vilkår om ”Børn der udfordrer os” v/børnefaglig konsulent Sanne Lind
Der vedlægges:

  • Sanne Linds anvendte slides under oplægget på mødet.
  • Analyserapport fra Børns Vilkår, som Sanne Lind orienterede om/henviste til.   

De anvendte slides findes både som .pdf fil og som .ppt fil

Se dem under INTRA – Referater