Opdateret medlemsliste og materiale fra Generalforsamlingen

Opdateret medlemsliste og materiale fra Generalforsamlingen er lagt på INTRA/Medlemmer og INTRA/Referater.
Bemærk at Niels-Erik og Else har fået nye mail-adresser.

Desuden er foto fra Netværksmødet i forbindelse med Generalforsamlingen lagt på INTRA/Medlemmer (og foto)