Forretningsorden for Bestyrelsen er blevet opdateret

se den på INTRA/Foreningen

Det er § 11 Øvrigt vedr. gaver mv, der er opdateret