Materiale fra Generalforsamlingen

Referat, formandens beretning, regnskab 2019 og budget 2020 er lagt op under INTRA/Referater