Line Pinstrup stopper som leder af Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Kære venner af huset 
Efter 6 år som centerleder har Line valgt at sige ”ja tak” til nye udfordringer. Det betyder – desværre – at Line stopper som centerleder pr. 30. april 2019.
En situation som bestyrelsen og sikkert mange andre er kede af, men det er en naturlig proces i arbejdslivet, at en medarbejder skifter job. 
 
Line har i sine 6 år som centerleder ført Frivilligcentret frem til et synligt, markant og respekteret ”frivillig-fyrtårn”, som rigtig mange i kommunen har stiftet bekendtskab med. Det gælder borgmester, kommunalpolitikere, ansatte i forvaltningen og ikke mindst de 82 medlemsforeninger og -grupper i frivilligcentret. Mere end 10.000 frivillige har igennem året deres gang i Frivillighuset. Ofte med kontakt til Line.
Line var med fra begyndelsen, da Frivilligcentret flyttede fra Toftebæksvej til Frivillighuset på Rustenborgvej. Hendes fingeraftryk er med på hver en detalje i huset, og senest har Line været primus motor i, at ungeforeningerne har fået del i  Vandværks-/Ungehuset.  
 
Bestyrelsen vil gå i gang med at søge en ny centerleder, og indtil stillingen er besat, vil de nuværende medarbejdere sammen med bestyrelsen, sørge for at holde det høje serviceniveau for medlemsforeningerne og samarbejdspartnere. 
 
En kæmpe tak til Line for en indsats fra hjertet.  Et hjerte der banker for frivillighed og medborgerskab. 
 
Der vil være mulighed for at sige farvel til Line fredag den 26. april kl. 14-16 i Frivillighuset. 

Venlig hilsen

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 

Niels-Erik Pedersen, Bestyrelsesformand